انتخاب نوع پرسش


از طریق این بخش میتوانید پرسش های خود را مطرح نمایید.تنها کافیست نوع پرسش خود را انتخاب نموده تا به صفحه ی مربوطه ارجاع داده شوید

 

1- ارسال پرسش خصوصی : یک سوال خصوصی دارم و میخواهم جواب آن ، تنها برای خودم ارسال گردد

2- ارسال پرسش عمومی : یک سوال عمومی و کلی دارم ( پاسخ برای همه قابل مشاهده است )