اخبار و زمانبندی کلاس ها


 

 

کلاس های ترم جاری

 

زمان موضوع آدرس

یکشنبه ها ، از 8:30 تا 10

مقام زن از منظر قرآن تقاطع خیابان محلاتی و هفده شهریور ، اوائل کوچه مشهدی رحیم . مکتب الزهراء (مخصوص بانوان).

یکشنبه ها ،

از 11 تا 12:30

مفاهیم قرآن از زبان قرآن میدان انقلاب . کارگر شمالی . بعد از کوچه رهنما . موسسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران.
دوشنبه ها از 14 تا 15:30 در محضر صحیفه سجادیه میدان انقلاب . کارگر شمالی . بعد از کوچه رهنما . موسسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران.
دوشنبه ها از 16 تا 17:30 اخلاق از منظر قرآن میدان انقلاب . کارگر شمالی . بعد از کوچه رهنما . موسسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران.