اخبار و زمانبندی کلاس ها


 

 

کلاس های ترم جاری

زمان موضوع مکان
از یکشنبه 3 تیر: از 9 تا 10.5 آموزش زبان عربی ـ صرف تقاطع خیابان محلاتی و هفده شهریور ، اوائل کوچه مشهدی رحیم . مکتب الزهراء (مخصوص بانوان).
از یکشنبه 10 تیر: 11.5 تا 12:45 مفاهیم قرآن از زبان قرآن میدان انقلاب . کارگر شمالی . بعد از کوچه رهنما . موسسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران.
از دوشنبه 11 تیر: 14 تا 15:30 ادامه آموزش زبان عربی ـ نحو میدان انقلاب . کارگر شمالی . بعد از کوچه رهنما . موسسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران.
از دوشنبه 11 تیر: 16 تا 17:30 ادامه بحث زندگی بهتر چگونه؟ میدان انقلاب . کارگر شمالی . بعد از کوچه رهنما . موسسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران.
از سه شنبه 5 تیر: 8 تا 9.5 گلواژه های نماز (احتمالا هشت یا ده جلسه) محدوده میدان قیام ـ تلفن : 33503804