اعتماد به خداچه بد است که پس از چند دقیقه به هر پزشکی ،
و پس از چند ساعت به هر ظاهرا دوستی ،
و پس از چند روز به هر ظاهرا همسری ،
و پس از چند ماه به هر ظاهرا همکاری ،
و بعد از چند سال به هر همسایه‌ای اعتماد می کنیم
اما بعد از یک عمر بودن بر سر سفره پر رحمت الهی ،

به خالق علیم و جکیم و خدای مهربان و مقتدر خود اعتماد نمی‌کنیم !
 


برای این مطلب نظری ثبت نشده است و یا نظر شما هنوز مورد تایید مدیر سایت قرار نگرفته است