مترجمتواناترین « مترجم » آنست که « سکوت » دیگران را « ترجمه » کند.


برای این مطلب نظری ثبت نشده است و یا نظر شما هنوز مورد تایید مدیر سایت قرار نگرفته است