پیام نوروزیاین عید ، به نـور فاطمیه زیباست

روزی تمام سال من ، از زهراست

با بردن نام « فـاطمــه » فهمیدم

سالی که نکوست از بهارش پیداست


برای این مطلب نظری ثبت نشده است و یا نظر شما هنوز مورد تایید مدیر سایت قرار نگرفته است