زنده باشیدزنده را تا زنده است باید به فریادش رسید
ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود
گرنرفتی خانه‌اش تا زنده بود
خانه‌ی صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود
زنده را در زندگی قدرش بدان
ورنه مشکی از برای مرده پوشیدن چه سود
بی‌خبر از حال هم بودن چه سود
بر مزار مردگان خویش نالیدن چه سود


برای این مطلب نظری ثبت نشده است و یا نظر شما هنوز مورد تایید مدیر سایت قرار نگرفته است