اولین پیامهای مبعث کدامنداول : آغاز بعثت با دو بار تکرار فعل إمر « إقرأ » و ظرف 5 آیه حکایت از این دارد که عصاره تمام علم و معرفت و عامل تکامل و تعالی انسان ، قرائت است.

دوم : مهمترین مشکل انسان در عالم « خلق » ، « تعلق » و وابستگی و دلبستگی او به مخلوق است : (خلق الانسان من علق)

سوم : مهمترین چالش انسان در زندگی، درک و فهم و اطاعت و هماهنگی با « ربوبیت الهی » است.‌ ( إقرأ باسم ربک الخلق ... إقرأ و ربک الأکرم )

چهارم : خداوند علیم حکیم ، هر انسانی را با علم تمام می آفریند : ( علم الانسان ما لم یعلم ) لذا پیامبر إعظم صلی الله علیه و آله « مذکر » و قرآن ، « ذکر » معرفی شده اند تا انسان ، عالم به علم بالقوه ی خود شود.


مطهره تابش     1394/02/27 - 23:20
لطفا اگر امکان دارد درباره معنی قلم ورابطه قلم وعلم وربط قلم با قلمه هم بفرماییدایا میتوان گفت انسان قلمه ای از خداست که باید علم خدادی فطری را فعلیت بخشد؟ باتشکر

با سلام به شما و سلام به دقت نظر شما . اجازه دهید در زمان و شرائط دیگری وارد این بحث شویم. عاقبت به خیر باشید.