رحمانیت خداوند یعنی چهرحمانیت خداوند یعنی چه و چرا رحمان نمی تواند فرزند داشته باشد؟

و متضاد رحمان چه واژه ای است؟


برای این مطلب نظری ثبت نشده است و یا نظر شما هنوز مورد تایید مدیر سایت قرار نگرفته است