فرق ابرار و متقین چیست؟لطفا بررسی فرمائید ببینید از منظر قرآن، چه فرقی میان « ابرار » و « متقین » است؟


خانم71     1397/08/13 - 07:05
با سلام ابرار از کلمه بر گرفته شده که به معنای انجام نیکوی عمل در مقابل دیگران است. یعنی ابرار عملی که باید انجام دهند را به نیکویی و با رعایت شرایط و مقتضیات آن انجام میدهند. متقین از تقوا گرفته شده که به معنای حفاظت از عمل از مفاسد است. یعنی متقین بر اعمال خود محافظت دارند. با توجه به این معنا شاید بتوان گفت که ابرار از متقین جلوترند، چرا که اول باید از عمل خود صیانت کنند تا بتوانند آن را به نیکویی انجام دهند.

با سلام به شما و سلام به پاسخ مؤمنانه شما. لطفا به آیه 177 سوره بقره مراجعه فرمائید و آن را با دقت در مفاهیمش به شکل گویاتری بنویسید تا فرق « ابرار » و « متقین » برایتان مثل روز روشن شود. موفق و مؤید باشید. إن شاء الله تعالی