گل واژه های نمازمجموعه فایل های دوره " گل واژه های نماز "

سخنران : دکتر محمد جعفر غفرانی

* فایل های صوتی جلسات به تدریج اضافه خواهند شد

 

ردیف لینک دانلود پاورپوینت لینک دانلود فایل صوتی
1 پاورپوینت جلسه اول صوت جلسه اول
2 پاورپوینت جلسه دوم صوت جلسه دوم
3 پاورپوینت جلسه سوم صوت جلسه سوم
4 پاورپوینت جلسه چهارم صوت جلسه چهارم
5 پاورپوینت جلسه پنجم صوت جلسه پنجم
6 پاورپوینت جلسه ششم صوت جلسه ششم
7 پاورپوینت جلسه هفتم صوت جلسه هفتم
8 پاورپوینت جلسه هشتم صوت جلسه هشتم

برای این مطلب نظری ثبت نشده است و یا نظر شما هنوز مورد تایید مدیر سایت قرار نگرفته است