صرف و نحو عربیمجموعه فایل های دوره "صرف و نحو عربی"

سخنران : دکتر محمد جعفر غفرانی

 

 

 فایل های جلسات صرف :

ردیف لینک دانلود پاورپوینت لینک دانلود فایل صوتی
1 جلسه اول صرف صوت جلسه اول
2 جلسه دوم صرف صوت جلسه دوم
3 جلسه سوم صرف صوت جلسه سوم
4 جلسه چهارم صرف صوت جلسه چهارم
5 جلسه پنجم صرف صوت جلسه پنجم
6 جلسه ششم صرف صوت جلسه ششم
7 جلسه هفتم صرف صوت جلسه هفتم
8 جلسه هشتم صرف صوت جلسه هشتم
9 جلسه نهم صرف صوت جلسه نهم
10 جلسه دهم صرف صوت جلسه دهم

 

 فایل های جلسات نحو :

ردیف لینک دانلود پاورپوینت لینک دانلود فایل صوتی
1 جلسه اول نحو صوت جلسه اول
2 جلسه دوم نحو صوت جلسه دوم
3 جلسه سوم نحو صوت جلسه سوم
4 جلسه چهارم نحو صوت جلسه چهارم
5 جلسه پنجم نحو صوت جلسه پنجم
6 جلسه ششم نحو صوت جلسه ششم
7 جلسه هفتم نحو صوت جلسه هفتم
8 جلسه هشتم نحو صوت جلسه هشتم
9 جلسه نهم نحو صوت جلسه نهم
10 جلسه دهم نحو صوت جلسه دهم
11 جلسه یازدهم نحو صوت جلسه یازدهم
12 جلسه دوازدهم نحو

صوت جلسه دوازدهم


برای این مطلب نظری ثبت نشده است و یا نظر شما هنوز مورد تایید مدیر سایت قرار نگرفته است