سرانجام متقین و فجار در قیامتبه نظر شما کدام آیة قرآن ، سرانجام « متقین » و « فجار » در قیامت را « با زبانی همه فهم »  بیان می کند؟


حکیمه     1396/09/04 - 01:12
باعرض سلام وآرزوی توفیق روز افزون برای شما آیه 14 سوره انفطار به صراحت میفرماید ان الفجار لفی جحیم.بی شک بدکاراندر دوزخند. وآیه 133 آل عمران که جنت برای متقین آماده شده است.سارعوا الی مغفره من ربکم جنه عرضهاالسموات والارض اعدت للمتقین.