هفت پرسش از مولی علی عمردی نزد امیرالمومنین حضرت علی صلوات الله علیه آمده و گفت:

از هفتاد فرسنگ دور به اینجا آمده ام تا هفت سوال از شما بپرسم :

1ـ چه چیز « از آسمان عظیم تر » است؟

2ـ چه چیز « از زمین پهناورتر » است؟

3ـ چه چیز « از کودکِ یتیم، ناتوان تر » است؟

4ـ چه چیز « از آتش، داغ تر » است؟

5ـ چه چیز « از زمهریر، سردتر » است؟

6ـ چه چیز « از دریا، بی نیازتر » است؟

7ـ چه چیز « از سنگ، سخت تر » است؟

 

امام علی صلوات الله علیه در پاسخ به این هفت سوال فرمودند :

1ـ « تهمت به ناحق »، از آسمان عظیم تر است.

2ـ « حقّ » ، از زمین وسیع تر است.

3ـ « فردِ سخن چین »، ازکودکی یتیم، ضعیف تر است.

4ـ « آز و طمع »، از آتش داغ تر است.

5ـ « حاجت بُردن به نزد بخیل »، از زمهریر سردتر است.

6ـ شخص با « قناعت »، از دریا بی نیازتر است.

7ـ « قلبِ کافر »، از سنگ سخت تر است.

 

(جامع الاخبار، فصل ۵، فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه)

 


برای این مطلب نظری ثبت نشده است و یا نظر شما هنوز مورد تایید مدیر سایت قرار نگرفته است