صدایی که هیچ وقت قطع نمی شودآﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ: ﺩﺭﻃﻮﻝ24 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ، ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﺫﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ؟

ﺻﺪﺍﯼ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﻗﻄﻊ نمی ﺸﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺁﻏﺎﺯ می ﺸﻮﺩ .

ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺫﺍﻥ 4 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺍﺭﺍﯼ 360 ﺧﻂ ﻓﺮﺿﯽ ﺍﺯﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ 360 ﺩﺭﺟﻪ می باﺷﺪ.

وقتی ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ : ﻇﻬﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺩﺭﺧﻂ « 1 » ﺷﺮﻭﻉ می ﺸﻮﺩ ، 4 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮﻝ می کشد ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺩﺭ ﺧﻂ « 2 » ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻮﺩ ،

ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺯﻣﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻂ ﯾﮏ ﺍﺫﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﺑﻪ ﺍین ﺗﺮﺗﯿﺐ 360 ﺿﺮﺑﺪﺭ 4 می شود « 1440  » ﺩﻗﯿﻘﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ .....

ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻛﺒﺮ ... اینجاست که خدای متعال خطاب به پیامبرش (صلی الله علیه و آله ) می فرماید :

"و رفعنا لک ذکرک" یعنی ذکر و یاد تو را بلند کردیم... یعنی حداقل در هر اذان که یادی از پیامبر میشود و اسم مبارکش ذکر می گردد.

پس هیچ دقیقه ای روی کره ی زمین نیست مگر آنکه اسم مبارک « رسول أکرم » صلی الله علیه و آله آورده شود.

التماس صلوات.


آذرباد     1395/12/17 - 02:30
سلام وتشکر فراوان از مطلب بسیار زیبای وقابل تامل .امیدوارم همه انسان ها فقط در مدار هستی خالقمان سر تسلیم فرود آوریم! وصوت دلنشین اذان را که هر لحظه ما را دعوت به ذکر واقامه وبر پا داشتن حدود الهی کند با گوش جان بشنویم وعهد خود را تا ظهور آخرین حجت الهی هر لحظه یادآوری کنیم واستقامت داشته باشیم .التماس دعا

با سلام و تشکر از اظهار نظر شما. امیدوارم خداوند دعای خیر شما را إجابت فرماید. إن شاء الله تعالی