شنود فعال افراد و گروه‌ها و احزابي كه مي‌خواهند تخلفی را مرتكب شوند سر در گريبان يكديگر مي‌برند و با همة توان مي‌كوشند تا عملياتشان را چنان با رمز و إيما و إشاره و پنهاني برنامه‌ريزي و طراحي و اجرا ‌كنند كه هيچ نگهبان و پليس و سيستم‌ نظارتي نتواند از اسرار كار آنها مطلع شود.

اما آيا متخلفين با همة زرنگيشان مي‌توانند كارهايشان را براي هميشه از همه پنهان نگهدارند ؟

تجربه مي‌گويد كه : « حقيقت هرگز پنهان نمي‌ماند » و هشدار قرآن ، اين است كه :

« عوامل شنود الهي » ، « هميشه فعال و همواره مسلط » بر يكايك مردمند و تمام سخنان پنهاني و قرارهاي مخفیانه­ی آنها را نه تنها مي‌شنوند بلكه « ثبت » و در دادگاه قيامت عليه متخلفين ارائه هم مي‌كنند :

آيا مي‌پندارند اسرار و مکالمات پنهانیشان را نمي‌شنويم ؟ چرا، عوامل‌ ما با آنهايند و همه چيز را مي‌نويسند :

 

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ ؟

بَلى‏ وَ رُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ - زخرف/80


برای این مطلب نظری ثبت نشده است و یا نظر شما هنوز مورد تایید مدیر سایت قرار نگرفته است