نوشيدن گوسالهاز جمله بيماري‌هاي بسيار خطرناك و مخصوص انسان ، شيفتگي يا “ الينه شدن‌“ و مسحور و محو شدن در أشياء يا حيوانات يا افراد و يا عناوين و ظواهر مي‌باشد.

روزهاي اولي كه كفش يا لباس نو مي‌پوشيم ، تلفن همراه يا گواهينامه و يا مدركي را مي‌گيريم گاه با همة وجود در آن كفش و لباس و تلفن و مدرك و عنوان خلاصه و ذوب مي‌شويم.

يا چنان شيفتة انواع تبليغات مي‌شويم كه هر چيزي را مصرف و هر ناأهلي را گزينش مي‌كنيم.

قرآن كريم در توصيف اين “ از خود بي‌خود شدنِ“ خودي‌هاي بي‌ايمان مي‌فرمايد :

( بني‌إسرائيل در غيبت چهل روزة حضرت موسي علیه السلام به خاطر كفر ( و از خود بي‌خود و از تعقل بازماندن )‌ شان ، گوسالة سامري را ( به جاي حق و خالق و معشوق خود ) “ نوشيدند“ :

وَ أُشْرِبُوا في‏ قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ

(بقره/93)


برای این مطلب نظری ثبت نشده است و یا نظر شما هنوز مورد تایید مدیر سایت قرار نگرفته است