تبریک عیدالسلام علیک یا نضره الایام                                         السلام علیک یا ربیع الانام

سلام بر تو ای خرمی دوران ها                                    سلام برتو ای بهار انسان ها 

به نام امید ، به نام عشق ، به نام عدالت و آزادی و به نام بهار ، حلول بهار ، دمیدن روح خدا در کالبد عالم و فصل مکرر آغاز –نوروز- را به ایرانیان و همه ابناء بشر در اقطار زمین و آسمان صمیمانه تبریک عرض می کنم.

           دوباره بهار                               دوباره روییدن

           دوباره باران                             دوباره باریدن

           دوباره رویش                           دوباره رقصیدن  

           دوباره نغمه بلبل                     دوباره خندیدن

           دوباره نرگس و سنبل              دوباره بخشیدن

           دوباره تولد                             دوباره بالیدن

تجلی انسان ، هزیمت شیطان ، ترنم عشق و حقیقت ایمان،

هر نوروز یک گام بلند ، بالاتر و برتر ، به سوی بهاران

           دوباره سلام       برتو ای خلیفه یزدان            شهاب بی پایان

           دوباره سلام       بر تو ای ترانه وصل              ختامه هجران

           دوباره سلام       برتو ای رأیت همدلی           نسیم امن و امان

           دوباره سلام       برتو ای امام خوبی ها         مهربانی ها   تجلی رحمان

           دوباره سلام       بر تو ای تمامیت انسان       اصالت امید    حقیقت بهاران

           همیشه سلام       بر تو ای خرمی دوران         ظهور خداوند بر تارک انسان

    تبریک به عرشیان ، تبریک به تو ، تبریک به همه ، به نوع انسان که یکسال به وصال نزدیکتر شدیم.


فاطمه     1395/02/07 - 20:29
درود برشما تبریک برای نگاه اسمانیتان و برای ایمان بهاریتان چه جمله عمیقی (....یکسال به وصال نزدیکتر شدیم.)

با سلام و تشکر امیدوارم هر روزتان نوروز و بهاری باشد و در زمینه سازی ظهور سهیم باشید.