رمضاناز اینکه تمام کتابهای آسمانی در ماه رمضان

نازل شده‌اند معلوم می‌شود که :

رمضان : فصل « بارش » است برای :

« رویش » عقل و « اشک غربت » و عشق

در انسان .


برای این مطلب نظری ثبت نشده است و یا نظر شما هنوز مورد تایید مدیر سایت قرار نگرفته است