دانشگاه انتظاردانشگاه انتظار ، تنها دانشگاهی است که هزاران هزار دانشجو دارد اما هنوز 313 شاگرد اول ندارد.


برای این مطلب نظری ثبت نشده است و یا نظر شما هنوز مورد تایید مدیر سایت قرار نگرفته است