« وهن » یعنی چه؟لطفا با دقت در آیات قرآن کریم بفرمائید : « وهن » یعنی چه ؟


مطهره تابش     1395/04/01 - 01:15
با سلام شاید بتوان گفت وهن به معنای سستی وضعف است وخانه عنکبوت را اوهن البیوت گفته اند زیرا به دلیل اینکه پُر از اهانت است لذا ناپایدار است نه اینکه محکم نباشد بلکه ضعف وسستی ان بخاطر پر اهانت بودن ان است(البته شاید )

با سلام به شما و تشکر از ابراز نظر شما و عذرخواهی از تاخیر در پاسخ. به نظر می رسد : « عنکبوت » : نماد « خودخواهی » و « تکروی » و « شکم پرستی » است. و « بیت عنکبوتی » به دلیل خودخواهی و تکروی و شکمبارگی و « بی اراده بودن » افراد آن ، « هیچ باور و قول و قرار و عهد و پیمانی » ( حتی پیمان ازدواج ) در آن ، « دوام » ندارد ، لذا « هیچ ارتباط جمعی و تعامل اجتماعی و همدلی و همفکری و همکاری و هماهنگی و وحدتی » میان افراد آن وجود ندارد. « بیت عنکبوتی » ، « خاک » را به خود جذب می کند و « خاک ربا » و « عامل کثیفی محیط » است !! و خلاصه اینکه « بیت عنکبوتی » (طبق بیان سوره عنکبوت) ، « هیچ رنگ و بوی آسمانی و ملکوتی و معنوی و خدایی ندارد » بنابراین شکستن و فروپاشی چنین بیوتی و از بین رفتن افراد آن ، اصلا « صدا » ندارد. ( آیا سالروز نابودی نمرودها و فراعنه و دیکتاتورها و مستکبرین و مزدوران خائن آنها جایی معلوم است ؟)

مطهره تابش     1394/06/16 - 22:16
با سلام وهن به معنی سستی وضعف است در قران بصورت فعل ماضی وهنوابه معنی سست شدیدوفعل نهی لاتهنوا به معنی سستی نکنیدو وهن به معنی سست بکار رفته ودر ایه41عنکبوت بصورت صفت "اوهن"بکار رفته است که شاید بتوان به معنی پرتوهین گفت زیرا توهین واهانت از ضعف انسان در بیان وعمل به حق ویا ضعف تعقل انسان سرچشمه میگیرد

با سلام و تشکر از دقت شما . شاید بتوان گفت : « وهن العظم » معادل « پوکی استخوان » و از بین رفتن « انسجام » و « استحکام » در هر چیزی باشد.