« لعنت »با توجه به اینکه در قرآن ، « لعنت » به خدا و انسان نسبت داده شده شما کاربر محترم بفرمائید به نظر شما، « لعنت » برای خداوند و انسان چه ضرورتی دارد ؟


برای این مطلب نظری ثبت نشده است و یا نظر شما هنوز مورد تایید مدیر سایت قرار نگرفته است