فرق « شفیع » با « زوج »به نظر شما میان « شفع » و « شفیع » با « زوج » چه فرق یا فرق هایی است ؟ لطفا اظهار نظر بفرمائید.


محمّدی     1394/05/16 - 23:00
سلام، "شفع" الحاق دو چیز یا دو نیرو برای رسیدن به یک منظور یا نتیجه مورد نظر می‌باشد ولی "زوج" به الحاق دو چیز مشابه یا متفاوت که به تنهایی دوام و کاربرد و تعالی را ندارند گفته می‌شود که با هم یک چیز شناخته شده و کاربردی و قابل ارتقا را تشکیل می‌دهند.

با سلام به شما و تشکر از تأمل و تدبر شما. یک نکته ی دیگر در فرق این دو واژه احتمالا اینست که در « شفع » ، شفاعت گیرنده محتاج شفاعت کننده است اما در « زوج » هر دو برای تکاملشان به یکدیگر نیازمندند. و الله أعلم

زهرا راستگو     1394/04/15 - 02:09
سپاسگزار درسهای حیاتی استاد

سلام از حسن ظن شما ممنون.

مطهره تابش     1394/03/19 - 09:46
شفع به معنی دو است دویی که از هم تأثیر میپذیرند اما زوج دوتایی است که ان چنان هماهنگ شده اند که گویا یکی شده اندکه هرچیزی حتی در طبیعت بصورت زوج خلق شده است در زوجیت گویا نوعی یکی شدن در اثر هماهنگی ایجادشده است

با سلام نظرتان خیلی خوب است و با کمی توضیخ بیشتر پاسختان کامل خواهد شد. ممنون