تنها امتحانِ انسان چيست ؟از منظر وحي ، خلقت هيچ موجودي بيهوده و بي‌دليل و بي‌حكمت نيست و تنها دليل استقرار انسان در زمين و دنيا و أسفل سافلين ، امتحان و آزمايش او است :

أحسبَ الناسُ أن يُتركوا أن يـقُولوا آمنا و هم لايُفتـَنُون ؟ (29/2) ... و لگن ليبلوكم فيما آتاكم.(5/48) .... ليبلوكُم أيُــكم أحسنُ عملاً.(67/2)

و جالب اينكه خداوند مهربان، از سر لطف ، تنها مسئلة مورد امتحان را هم اعلام فرموده‌ است :

« براي از دست داده‌ها تأسف نخوريد و مأيوس نشويد و آنچه به شما داده مي‌شود را از مالِ خود و مستقل و مؤثر ندانيد. زيرا خداوند زيباپسند ، افراد خيالباف و اهل تفاخر را نمي‌خواهد و نمي‌پذيرد. » :

لكيلا تـأسوا على ما فاتــكم      و     لا تـفرحوا بـما آتـاكم

واللهُ  لايُــحــــبُ   كُلُ مُــختـــالٍ فـخــــورٍ.(57/23)


اکرم اصغری     1395/11/19 - 08:59
تنها سوال امتحانی انسان حفظ تعادل در طول میسر زندگی است:(لکیلاتاسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم)سوره حدید آیه ی 23.

با سلام به شما و تشکر از مطلب درستی که بیان فرموده اید. امیدوارم خداوند ما و شما را در حفظ قیام و مقاومت و استقامت در برابر هر تهدید ، تطمیع ، تحریم ، توهین ، تحقیر ، تمسخر و غفلت و انحراف و تخلفی یاری فرماید. إن شاء الله تعالی