تدبر یعنی چه؟« تدبر » یعنی چه ؟ و « تدبر در آیات قرآن » چه کاری است و چه فرقی با « تفکر » دارد ؟


مطهره تابش     1395/04/11 - 18:21
با سلام تدبر از ریشه لغت دبر به معنای توجه به عاقبت است دبرالامر یعنی ان کار را سنجید وعاقبت انرا در نظر گرفت پس تدبریعنی توجه به عاقبت چیزی تدبر در قران یعنی انسان عاقبت کلام وحی را متناسب با ظرف وجودی خود متوجه شده ودر راستای ان عاقبت قرار گیردو تدبر باعث تدبیر میشود تدبیر به عاقبت کار نگریستن و چاره اندیشی کردن است پس شاید بتوان گفت تدبر در ایه پاسخ به سوال از علت نزول ایه ویا دریافت پیام ایه برای "من"میباشد

با سلام و تشکر از اظهار نظر شما. با توضیحات شما می توان اینطور گفت که : « تفکر » برای « کشف روابط ظاهری آیات » لازم است اما « تدبر » برای « کشف روابط پنهان و بطن آیات » مورد نیاز است.

مطهره تابش     1395/04/01 - 00:53
با سلام شاید بتوان گفت :تفکر یعنی کشف روابط منطقی ودر ایات قران تفکر یعنی با دقت و تامل در ایات و لغات قران به کشف روابط انها پرداخته وحقایقی را کشف نماییم اما شاید بتوان گفت تدبر در ایات قران یعنی توجه کردن به ایات قران برای درک بهتر وبیشتر اینکه مقصد نزول ان چه میتواند باشدبعبارتی چه دستورالعملی برای زندگی صحیح خود میتوان از ان دریافت و توجه به اینکه عاقبت هر شیوه زندگی مبتنی یا عدم مبتنی بر ایات چگونه است

با سلام و تشکر از ابراز نظر شما. آنچه درباره ی « تفکر » فرمودید درست است اما درباره ی « تدبر » باید به ریشه ی آن کلمه و کلمات هم خانواده ی آن ، بیشتر تفکر کنید . و الله المستعان