« عصا » یعنی چه ؟به نظر شما « عصا » یعنی چه ؟

و چرا « معجزه » حضرت موسی علیه السلام « عصا » بود ؟

فرق « عصای حضرت موسی علیه السلام » با « عصای ساحران » چه بود ؟


مطهره تابش     1395/03/04 - 00:19
باسلام شاید بتوان گفت عصا ان تکیه گاهی است که انسان را از عصیان حفظ کرده یا به عصیان میکشاند عصای حضرت موسی صلوات الله وسیله ای بود که با ان دیگران را به اطاعت وتبعیت از حق (عدم عصیان علیه حق)دعوت میکرد وعصای ساحران انها را به عصیان علیه حق دعوت میکرد

1ـ عصا ، وسیله‌ی است که چوپانان بیشتر برای « هدایت گله » از آن بهره می‌برند و گاهی خودشان به آن « تکیه » هم می‌کنند. 2ـ شاید به این خاطر « معجزه » حضرت موسی علیه السام « عصا » بود که به مردم آخرالزمان بفهماند که اگر « نظام استکباری و مستکبرین » با « عصا » نابود شوند و اگر « دریای موانع » با « عصا و معجزه‌ی الهی » برای مردم گشوده شود ، تا وقتی خود مردم ، « عاقل و مومن و عاشق و مطیع و مجاهد » نشوند ، از « ظلم مستکبرین » رهایی پیدا نمی‌کنند و به « أمنیت و عدالت » نمی‌رسند و « وارث » زمین نمی‌شوند. 3ـ عصای آن حضرت برای « هدایت » مردم و « نجات مستضعفین » و رسواکننده‌ی « فرعون » بود ، اما عصای ساحران ، برای « استحمار مردم » و « خدمت به استکبار فرعونی » و امرار معاش « ذلیلانه‌ی » خودشان بود.

مطهره تابش     1395/01/22 - 01:02
با عرض سلام شاید بتوان با توجه به ایه 17 سوره مبارکه طه که خداوند از حضرت موسی ع علیه السلام که میپرسد این چیست که در دست توست؟ وایشان پاسخ میدهند که این چوب دستی من است که به ان تکیه میکنم وبا ان گوسفندان را میرانم وبرگها را میریزم وکارهای دیگر هم با ان انجام میدهم"بتوان گفت این محسوسترین و سودمندترین چیزی بود که میشد بوسیله ان معجزه الهی را نشان دادور حالیکه عصای ساحران بیانگر سحربشری بود که شاید جنبه توهمی هم داشته است و با ان معجزه الهی نشان داده نشد واز همین جا تفاوت معجزه وسحر را دریافتند ومومن شدند

با سلام و تشکر از ابراز نظر شما. شاید بتوان گفت : انسانی که برای راه رفتنش محتاج تکه چوبی به نام « عصا » است نباید « عصیان » کند. و در هر اقدامی باید « دست به عصا » باشد. عصای حضرت موسی علیه السلام مانع عصیان ایشان بود اما عصای ساحران در خدمت عصیان فرعونیان و برای کور کردن چشم مردم و تداوم حکومت ظالمانه ی آنها بود. و قطعا عصای موحدانه بر عصای مزورانه غلبه دارد و آنها را « نابود » می کند.