فرق « دنیا » با « قربی » ؟میان دو واژه ی « دنیا » و « قربی » ،

چه وجوه اشتراک و افتراقی هست ؟


مطهره تابش     1394/12/09 - 23:19
با سلام دنیا وقربی هردو نزدیک است اما دنیا از بیرون وقربی از درون پس شاید بتوان گفت دنیا به معنی دنی وپست هم میباشدلذا دنیا نزدیکی است که انسان را به پستی میکشانداما قربی از قریب وقرب به معنای نزدیکی است نزدیکی که گویا با خود خودش،فطرتش،روح الهی اش میباشد یعنی نردبان کمال ورشد لذا این نزدیکی انسان را به معراج میرساند

با سلام به شما و تشکر از پاسختان . انسان ، موجودی دو بعدی و دو طرفه است. از یکطرف به مادیات و ظواهر و کثرات و دنیا و واقعیت نزدیک است و از سوی دیگر به معنویت و روح و وحدت و آخرت و حقیقت و قربی نزدیک است. و چون دنیا فانی است پس روآوردن به دنیا عامل پستی و ذلت است و روآوردن به روح و جان عامل شهادت و عزت و تکامل و تعالی و تقرب انسان و متنعم شدن او در بهشت جاودانه است.