« عبادت » یعنی چه ؟« عبادت » یعنی : همه چيز را « آيت » بدانيم

نه « غايت ».


رغدا جاودان     1394/06/04 - 08:33
با سلام. عبادت یعنی عبد بودن و هر کاری را بدون توقع و مخلصانه برای خدا انجام دادن

با سلام به شما و تشکر از پاسختان. به نظر می رسد برای تحقق نکاتی که شما فرمودید باید با تقویت تعقل و اراده از دخالت نفسانیت در تمام امور زندگی جلوگیری و مومنانه با تمایلات غریزی و تبعیت از حدس و گمان مبارزه کرد.

مطهره تابش     1394/05/24 - 23:05
با سلام عبادت یعنی توجه به خالقیت وربوبیت خدا ومخلوقیت خود ومربوبیت خود

با سلام و تشکر از پاسخ درست شما. شاید بتوان گفت : عبادت یعنی : همه چیز را « آیت » دیدن و « غایت » قرار ندادن و با هر بهانه ای خود را نفی کردن و خالق را تصدیق کردن و فقط اراده ی او را با گفتار و رفتار و اخلاق تجلی دادن.