فرق سیر و صیر در چیست ؟    


مطهره تابش     1393/12/09 - 22:50
سیر یکتغییر کمی است که ناظر بر تغییر مکان است اا صیر تغییر کیفی است که ناظر بر مرتبه رشد وتعالی انسان است

با سلام و تشکر از پاسخ منطقی شما ، شاید بهتر باشد بگوئیم : صیر ، تحولی است که در « نگاه » و « تحلیل » انسان رخ می دهد و « قائل » بودن او را تغییر می دهد.

مهرعلی     1393/11/18 - 22:00
سیر یعنی حرکت کردن، گردش کردن، از جایی به جایی رفتن. اما صیر یعنی شدن، متحول شدن، دگرگون شدن. واژه سیر برای بیان حرکت چیزی از جایی به جای دیگر به کار می رود اما واژه صیر برای بیان تغییر و تحول درونی یک چیز به کار می رود.

با سلام و تشکر از پاسخ شما. درست فرمودید . و می توان گفت : سیر تغییر در « ظهور » است اما صیر تحول در « حضور » است. موفق باشید